NV4

Okänd

 

För allmän beskrivning av området, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Varvet 

Se fliken Bilder för äldre bilder över Nya Varvet och dess omgivningar. 

För äldre historia och arkeologiska undersökningar, se Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:5, Nya Varvet - två mellanmesolitiska boplatser, samt Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:32, Boplatser vid Nya Varvet, nedan, båda © Göteborgs Stadsmuseum

 

 

 

Go to top