Båtmanstorpet är beläget högst upp i Korsebergs  backe i  sluttningen upp  mot  Sjöberget. Torpet är uppfört under slutet av 1600-talet och är med stor sannolikhet den äldsta bevarade träbyggnaden i Västra Frölunda. 

Nya Varvets Samfällighetsförening arbetar aktivt med underhåll av torpet. Kontakta oss gärna på torpet(a)nyavarvet.com om du vill boka in en visning och se hur vi arbetar med att bevara det för framtiden. 

Medlemmar får gärna även låna torpet - använd samma epostadress som ovan för kontakt och lån av nycklar. 

Ingen öppen eld, fotogenlampor eller liknande får användas. 

När ni är klara lämnas lokalen i städat skick. Fönster ska vara stängda och krokade och dörren låst med dörrlås och hänglås. 

 

Båtmanstorpet 2017  IMG 2788

  Torpet 2016                                                                                                                                                                   Bevarade takmålningar

Torpet 1973 Torpet 1974

Torpet 1973                                                                                                                                                                                    Interiör 1974 (Nya Varvets 275-årsjubileum)

 

För historia om torpet, ägarlängd m.m., se utdrag nedan från antikvarisk undersökning som genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stadsmuseum.